جایگزینی شارژ مبرد

 • ثبت اختراع تبرید محیطی

  ثبت اختراع تبرید محیطی

  سری 1.WVCP از مبرد مخلوط با دمای پایین استفاده می کند
  2. مبرد مخلوط HFC سازگار با محیط زیست، به استثنای CFC/HCFC
  3. سیستم هیچ انسداد روغن و عملکرد عملیاتی پایداری ندارد
  4. نسبت بهره وری انرژی بالا
  5. طیف گسترده ای از دمای آب خنک کننده قابل اجرا
  6. گرمای نهان بزرگ تبخیر، خنک شدن سریع و یخ زدایی
  7. کمپرسور دارای شرایط عملیاتی خوب، ضریب انتقال هوای بزرگ، مکش و دمای تخلیه کم است.
  8. عملکرد قوی خود هماهنگی عملیات مبرد.
  9. خواص شیمیایی آن پایدار، غیر سمی و غیر قابل اشتعال است.